Subskrypcję można wznowić na 2 sposoby:

1. Klikając przycisk „Wznów subskrypcję na kafelku Autora (wówczas wznowimy subskrypcję w tej samej kwocie i tym samym sposobem, co przy wcześniejszej wpłacie)


2. Wchodząc na profil Autora i wybierając odpowiadający nam próg (czyli przechodząc proces płatności od nowa)