Powodów takiej sytuacji może być wiele. Wymienimy tutaj te najważniejsze:

  1. Nie wszystkie pola zostały wypełnione lub są wypełnione niedbale
  2. Niepoprawne lub niedbałe wypełnienie sekcji progów
  3. Administrator wycofał profil, ponieważ wymaga on poprawek (wtedy należy szukać maila ze wskazówkami  co i jak poprawić)
  4. Wiadomość od administratora trafiła do SPAMu, a Autor ponownie wysłał profil bez wprowadzenie zmian – przez co profil po raz kolejny zostanie wycofany
  5. Brak ukończonych 18 lat (młodsi muszą dostarczyć stosowne zaświadczenie, które znajduje się w załączniku do regulaminu)
  6. Brak twórczości i społeczności
  7. Nierealne założenia celów i progów
  8. Złamanie regulaminu
  9. Zapomnienie o wysłaniu do akceptacji (przycisk „Wyślij do akceptacji” w kreatorze profilu)

Każdy przypadek został szczegółowo opisany tutaj: https://patronite.pl/post/2122/dlaczego-moj-profil-nie-zosta-zaakceptowany-10-powodow